Over de Suzuki methode

De Suzuki methode is ontwikkeld door Shinichi Suzuki (1898 – 1998).

S. Suzuki 2

Hij werd geboren in Japan en studeerde in de twintiger jaren klassieke muziek in Duitsland. In de jaren dertig begon hij les te geven aan jonge kinderen in Japan, tijdens de oorlogsjaren ontwikkelde hij verder zijn ideeëngoed over lesgeven.

Tegenwoordig wordt zijn methode, door de verbazingwekkende resultaten, over de gehele wereld gegeven.

Suzuki merkte op dat alle kinderen, betrekkelijk eenvoudig hun moedertaal leren spreken, zo zouden kinderen ook hun instrument kunnen leren bespelen.

Wanneer ditzelfde natuurlijke proces van leren wordt gebruikt in het aanleren van andere vaardigheden, kunnen deze vaardigheden even eenvoudig worden aangeleerd.

Elk kind heeft de mogelijkheden tot muziek maken in zich, deze mogelijkheden kunnen ontwikkeld en aangemoedigd worden door een zorgzame, en stimulerende omgeving.

 

Kenmerken van de Suzuki methode zijn:

 • Jong beginnen
 • Veelvoudig muziek luisteren
 • Eerst het instrument leren bespelen, noten leren lezen volgt later
 • Actieve betrokkenheid van de ouder(s)
 • Een positieve aanpak
 • Een vast kern repertoire, gekend door alle Suzuki-leerlingen over de hele wereld
 • Internationaal contact tussen de kinderen mogelijk door het communiceren met dezelfde muzikale taal
 • Een hoog niveau lessen door gekwalificeerde docenten

 Gevolgen voor de muziekles:

 • Leerlingen leren een werkmethode die ook bruikbaar is bij andere studies
 • Leerlingen leren zich presenteren d.m.v. frequente workshops en concerten
 • Leerlingen leren samenwerken d.m.v. samenspel tijdens de groepslessen
 • Leerlingen ervaren: Musiceren is een inspirerend en motiverend sociaal gebeuren!